Photo Financial charts

Jakie są najważniejsze wskaźniki fundamentalne spółek?

()

Wskaźniki rentowności są kluczowymi wskaźnikami finansowymi, które pomagają inwestorom i menedżerom ocenić efektywność działalności przedsiębiorstwa. Wskaźniki te obejmują wskaźnik zysku netto, wskaźnik rentowności aktywów, wskaźnik rentowności kapitału własnego i wskaźnik rentowności sprzedaży.

Wskaźnik zysku netto jest obliczany przez podzielenie zysku netto przez przychody ze sprzedaży. Jest to istotny wskaźnik, ponieważ pokazuje, ile zysku generuje przedsiębiorstwo na każdym złotówce przychodów. Wskaźnik rentowności aktywów mierzy zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków z posiadanych aktywów. Jest obliczany przez podzielenie zysku netto przez wartość aktywów. Wskaźnik rentowności kapitału własnego mierzy stopień zwrotu z inwestycji dokonanych przez właścicieli. Jest obliczany przez podzielenie zysku netto przez kapitał własny. Wskaźnik rentowności sprzedaży mierzy zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków ze sprzedaży. Jest obliczany przez podzielenie zysku netto przez przychody ze sprzedaży.

Wskaźniki zadłużenia

Wskaźniki zadłużenia są istotnymi wskaźnikami finansowymi, które pomagają ocenić poziom zadłużenia przedsiębiorstwa. Wskaźniki te obejmują wskaźnik zadłużenia ogólnego, wskaźnik zadłużenia długoterminowego i wskaźnik pokrycia odsetek.

Wskaźnik zadłużenia ogólnego mierzy stopień wykorzystania długu przez przedsiębiorstwo i jest obliczany przez podzielenie długu przez kapitał własny i dług. Jest to istotny wskaźnik, ponieważ pokazuje, jak duża część aktywów jest finansowana za pomocą długu. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego mierzy stopień wykorzystania długu długoterminowego przez przedsiębiorstwo i jest obliczany przez podzielenie długu długoterminowego przez kapitał własny i dług długoterminowy. Jest to istotny wskaźnik, ponieważ pokazuje, jak duża część aktywów jest finansowana za pomocą długu długoterminowego. Wskaźnik pokrycia odsetek mierzy zdolność przedsiębiorstwa do spłacania odsetek od zadłużenia i jest obliczany przez podzielenie zysku operacyjnego przez koszty odsetek. Jest to istotny wskaźnik, ponieważ pokazuje, czy przedsiębiorstwo jest w stanie spłacać odsetki od swojego zadłużenia.

Wskaźniki płynności

Wskaźniki płynności są kluczowymi wskaźnikami finansowymi, które pomagają ocenić zdolność przedsiębiorstwa do spłacania bieżących zobowiązań. Wskaźniki te obejmują wskaźnik płynności ogólnej, wskaźnik płynności szybkiej i wskaźnik rotacji zapasów.

Wskaźnik płynności ogólnej mierzy zdolność przedsiębiorstwa do spłacania bieżących zobowiązań za pomocą aktywów obrotowych i jest obliczany przez podzielenie aktywów obrotowych przez zobowiązania krótkoterminowe. Jest to istotny wskaźnik, ponieważ pokazuje, czy przedsiębiorstwo ma wystarczająco dużo aktywów obrotowych, aby spłacić bieżące zobowiązania. Wskaźnik płynności szybkiej mierzy zdolność przedsiębiorstwa do spłacania bieżących zobowiązań za pomocą aktywów obrotowych bez zapasów i jest obliczany przez podzielenie aktywów obrotowych bez zapasów przez zobowiązania krótkoterminowe. Jest to istotny wskaźnik, ponieważ pokazuje, czy przedsiębiorstwo ma wystarczająco dużo aktywów obrotowych bez zapasów, aby spłacić bieżące zobowiązania. Wskaźnik rotacji zapasów mierzy, jak szybko przedsiębiorstwo obraca swoimi zapasami i jest obliczany przez podzielenie kosztu sprzedaży przez średnie zapasy. Jest to istotny wskaźnik, ponieważ pokazuje, czy przedsiębiorstwo efektywnie zarządza swoimi zapasami.

Wskaźniki efektywności

Wskaźniki efektywności są kluczowymi wskaźnikami finansowymi, które pomagają ocenić efektywność operacyjną przedsiębiorstwa. Wskaźniki te obejmują wskaźnik rotacji aktywów, wskaźnik rotacji należności i wskaźnik rotacji zapasów.

Wskaźnik rotacji aktywów mierzy, jak efektywnie przedsiębiorstwo wykorzystuje swoje aktywa do generowania przychodów i jest obliczany przez podzielenie przychodów ze sprzedaży przez wartość aktywów. Jest to istotny wskaźnik, ponieważ pokazuje, jak efektywnie przedsiębiorstwo wykorzystuje swoje aktywa do generowania przychodów. Wskaźnik rotacji należności mierzy, jak szybko przedsiębiorstwo obraca swoimi należnościami i jest obliczany przez podzielenie przychodów ze sprzedaży przez średnie należności. Jest to istotny wskaźnik, ponieważ pokazuje, jak szybko przedsiębiorstwo otrzymuje płatności od klientów za sprzedane produkty lub usługi. Wskaźnik rotacji zapasów mierzy, jak szybko przedsiębiorstwo obraca swoimi zapasami i jest obliczany przez podzielenie kosztu sprzedaży przez średnie zapasy. Jest to istotny wskaźnik, ponieważ pokazuje, jak szybko przedsiębiorstwo sprzedaje swoje zapasy i generuje przychody.

Wskaźniki wyceny

Wskaźniki wyceny są istotnymi wskaźnikami finansowymi, które pomagają inwestorom ocenić wartość rynkową przedsiębiorstwa. Wskaźniki te obejmują wskaźnik ceny do zysku (P/E), wskaźnik wartości księgowej (P/B) i wskaźnik dywidendowy.

Wskaźnik ceny do zysku (P/E) mierzy relację między ceną rynkową akcji a zyskiem netto na akcję i jest obliczany przez podzielenie ceny rynkowej akcji przez zysk netto na akcję. Jest to istotny wskaźnik, ponieważ pokazuje, ile inwestorzy są skłonni zapłacić za każdy złoty zysku netto wygenerowany przez przedsiębiorstwo. Wskaźnik wartości księgowej (P/B) mierzy relację między ceną rynkową akcji a wartością księgową akcji i jest obliczany przez podzielenie ceny rynkowej akcji przez wartość księgową akcji. Jest to istotny wskaźnik, ponieważ pokazuje, czy cena rynkowa akcji jest wyższa niż wartość księgowa akcji. Wskaźnik dywidendowy mierzy stopień wypłacania dywidendy przez przedsiębiorstwo i jest obliczany przez podzielenie dywidendy na akcję przez cenę rynkową akcji. Jest to istotny wskaźnik, ponieważ pokazuje, ile dywidendy wypłaca przedsiębiorstwo w stosunku do ceny rynkowej akcji.

Wskaźniki wzrostu

image 1

Wskaźniki wzrostu są kluczowymi wskaźnikami finansowymi, które pomagają ocenić tempo wzrostu przedsiębiorstwa. Wskaźniki te obejmują wskaźnik wzrostu przychodów, wskaźnik wzrostu zysku netto i wskaźnik wzrostu wartości księgowej.

Wskaźnik wzrostu przychodów mierzy procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży w określonym okresie i jest obliczany przez podzielenie różnicy między przychodami ze sprzedaży w dwóch okresach przez przychody ze sprzedaży w pierwszym okresie. Jest to istotny wskaźnik, ponieważ pokazuje, jak szybko rosną przychody przedsiębiorstwa. Wskaźnik wzrostu zysku netto mierzy procentowy wzrost zysku netto w określonym okresie i jest obliczany przez podzielenie różnicy między zyskiem netto w dwóch okresach przez zysk netto w pierwszym okresie. Jest to istotny wskaźnik, ponieważ pokazuje, jak szybko rośnie zysk netto przedsiębiorstwa. Wskaźnik wzrostu wartości księgowej mierzy procentowy wzrost wartości księgowej akcji w określonym okresie i jest obliczany przez podzielenie różnicy między wartością księgową akcji w dwóch okresach przez wartość księgową akcji w pierwszym okresie. Jest to istotny wskaźnik, ponieważ pokazuje, jak szybko rośnie wartość księgowa akcji przedsiębiorstwa.

Wskaźniki dywidendy

Wskaźniki dywidendy są istotnymi wskaźnikami finansowymi, które pomagają inwestorom ocenić politykę dywidendową przedsiębiorstwa. Wskaźniki te obejmują stopę dywidendy, współczynnik dywidendowy i stopę dywidendy do zysku.

Stopa dywidendy mierzy procentowy zwrot z inwestycji w postaci dywidendy i jest obliczana przez podzielenie dywidendy na akcję przez cenę rynkową akcji. Jest to istotny wskaźnik, ponieważ pokazuje, ile dywidendy otrzymują inwestorzy w stosunku do ceny rynkowej akcji. Współczynnik dywidendowy mierzy relację między dywidendą na akcję a zyskiem netto na akcję i jest obliczany przez podzielenie dywidendy na akcję przez zysk netto na akcję. Jest to istotny wskaźnik, ponieważ pokazuje, ile zysku netto jest wypłacane jako dywidenda. Stopa dywidendy do zysku mierzy procentowy zwrot z inwestycji w postaci dywidendy w stosunku do zysku netto i jest obliczana przez podzielenie dywidendy na akcję przez zysk netto na akcję. Jest to istotny wskaźnik, ponieważ pokazuje, jaką część zysku netto jest wypłacane jako dywidenda w stosunku do ceny rynkowej akcji.

Jeśli interesuje Cię tematyka związana z etycznym inwestowaniem i dbaniem o środowisko, koniecznie zajrzyj do artykułu na stronie Meraterm.pl. Dowiesz się tam, jak dążyć do zysków zgodnych z wartościami oraz jak wpływać na otoczenie poprzez swoje decyzje inwestycyjne. To ważne zagadnienie, które warto mieć na uwadze podczas podejmowania decyzji finansowych. Artykuł znajdziesz tutaj: Etyczne inwestowanie: jak dążyć do zysków zgodnych z wartościami i dbać o środowisko.

/ 5.

doradca finansowy i kredytowy - meraterm
Autor bloga at MERAterm | Website

Optymalizacja przyszłości finansowej z doradcą finansowym MERAterm.
Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz swoją finansową podróż, czy chcesz przenieść swoje finanse na wyższy poziom, w tym przewodniku znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć, aby stać się panem swoich pieniędzy.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *